Fontefire ST 60 - farba z oznakowaniem CE (ETA 15/0442) zapewniająca skuteczną ochronę przed ogniem

 Fontefire ST 60 - farba z oznakowaniem CE (ETA 15/0442)  zapewniająca skuteczną ochronę przed ogniem

  21616
  Fontefire ST 60

  Fontefire ST 60

  Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, farba pęczniejąca. Pod wpływem ciepła powłoka rozszerza się i tworzy warstwę pianki izolacyjnej.

  Fontefire ST 60 to ognioochronna farba na konstrukcje stalowe narażone na oddziaływanie wewnętrznych czynników środowiskowych typu Z2.

  Zapewnia konkurencyjną grubość powłoki

  Fontefire ST 60 zapewnia skuteczną ochronę przeciwpożarową dla konstrukcji stalowych konstrukcyjnych, do klasy R90 w klasyfikacji odporności ogniowej.

  Do profili otwartych i zamkniętych

  Fontefire ST 60 jest certyfikowany dla belek i słupów w kształcie "H" lub "I" oraz prostokątnych/okrągłych profili zamkniętych.

  Fontefire ST 60 tworzy trwałą i estetyczną białą powłokę.
  The CE-marked Fontefire ST 60 z oznakowaniem CE może występować z szerokim portfolio podkładów i farb nawierzchniowych.

  Szeroki wybór systemów

  Dzięki oznaczeniu CE Fontefire ST 60 jest kompatybilny z szeroką gamą podkładów i lakierów nawierzchniowych. Produkt jest przetestowany i zatwierdzony zgodnie z ETA.

  Kalkulator grubości powłoki Fontefire ST 60 film thickness counter 

  Więcej na temat produktu Fontefire ST 60 znajduje się w broszurze poniżej:

  Fontefire ST 60 - jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba pęczniejąca zapewniająca ochronę przeciwpożarową konstrukcjom stalowym wewnątrz pomieszczeń. Pod wpływem ciepła powłoka rozszerza się i tworzy warstwę pianki izolacyjnej.


  Fontefire ST 60

  Fontefire ST 60 może być użyty w następujących zastosowaniach:

  Karta techniczna produktu

  Opis Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, farba pęczniejąca. Pod wpływem ciepła powłoka rozszerza się i tworzy warstwę pianki izolacyjnej.
  Właściwości i zastosowanie • Używana jako farba ogniochronna na konstrukcje stalowe narażone na oddziaływanie wewnętrznych czynników środowiskowych typu Z2. • Zalecana do stosowania w miejscu budowy tylko w warunkach suchych. Elementy malowane w warunkach warsztatowych muszą zostać pokryte warstwą nawierzchniową zanim zostaną wystawione na zewnątrz. • Produkt zapewnia odporność ogniową do 90 minut.
  Zawartość części stałych 72±2%

  Karta techniczna produktu
  Karta techniczna produktu