Pinja Pro Primer - podkład do drewna na zewnątrz pomieszczeń

Pinja Pro Primer - podkład do drewna na zewnątrz pomieszczeń

  Pinja Pro Primer

  Pinja Pro Primer

  Wodorozcieńczalny podkład ogólnego stosowania do gruntowania tarcicy.

  Pinja Pro Primer to wodorozcieńczalny podkład alkidowy do stosowania na zewnętrzne powierzchnie drewniane.

  Ekonomiczny podkład do okładzin

  Pinja Pro Primer jest wodorozcieńczalnym podkładem ogólnego stosowania do gruntowania tarcicy.

  Elastyczny grunt alkidowy

  Pinja Pro Primer zapewnia tymczasową ochronę do 10 miesięcy bez powłoki bez warstwy nawierzchniowej.

  Pinja Pro Primer może być pokrywany farbami nawierzchniowymi zarówno wodorozcieńczalnymi jak i rozpuszczalnikowymi.

  Może być stosowany przed aplikacją wodorozcieńczalnych lub alkidowych powłok nawierzchniowych

  Pinja Pro Primer ułatwia wybór warstwy nawierzchniowej, ponieważ może być pokryty produktem wodorozcieńczalnym lub alkidowym.

  Podkład Pinja Pro Primer może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:

  Karta techniczna produktu

  Opis Wodorozcieńczalny podkład ogólnego stosowania do gruntowania tarcicy.
  Właściwości i zastosowanie • Daje dobrą 6 - 10 miesięczną ochronę. • Ekonomiczny grunt do okładzin. • Elastyczny podkład alkidowy. • Może być stosowany pod farby wodorozcieńczalne i alkidowe. • Zalecany do gruntowania powierzchni zewnętrznych okładzin, płyt i desek.
  Zawartość części stałych ok. 23% (243 6001) ok. 19% (243 6003) ok. 23% (243 0301)

  Karta techniczna produktu
  Karta techniczna produktu

  Systemy ochrony drewna

  Kod systemu Bejca/Impregnacja 1. warstwa 2. warstwa 3. warstwa

  WW70

  Pinja Wood Stain Pinja Pro Primer Pinja Pro

  WW72

  Pinja Pro Primer

  WW53

  Pinja Pro Primer Pinja Top

  WW69

  Pinja Wood Stain Pinja Pro Primer Pinja Top