Elementy betonowe mostów

Oferujemy systemy powłokowe na betonowe elementy mostów, odpowiednio dostosowane do różnych warunków eksploatacji.
  • Karta techniczna produktu
Temacoat GPL Temacoat GPL - Dwuskładnikowa farba epoksydowa utwardzana adduktem aminowym. Temacoat_GPL_PL_PDS_Tikkurila.pdf
Temacoat RM 40 Temacoat RM 40 - Dwuskładnikowa farba na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej. Temacoat_RM_40_PL_PDS_Tikkurila.pdf
Temafloor 400 Temafloor 400 - Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy. Temafloor_400_PL_PDS_Tikkurila.pdf
Temafloor PU Temafloor PU - Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka na bazie żywicy poliuretanowej. Temafloor_PU_PL_PDS_Tikkurila.pdf
Temafloor PU-UV Temafloor PU-UV - Elastyczna, dwuskładnikowa powłoka poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych i odporności na warunki atmosferyczne. Temafloor_PU-UV_PL_PDS_Tikkurila.pdf
Temaline TL Temaline TL - Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa farba epoksydowa. Temaline_TL_PL_PDS_Tikkurila.pdf