Produkty o wysokiej zawartości części stałych na powierzchnie metalowe

Tikkurila oferuje szeroki wybór produktów o wysokiej zawartości części stałych, które charakteryzują się bardzo niską emisją lotnych związków organicznych.  Mogą być stosowane w systemach jednopowłokowych, co znacznie obniża koszty produkcji.

Alkidowe farby nawierzchniowe 

  • Karta techniczna produktu
Temalac SC-F 20 Temalac SC-F 20 - Farba alkidowa o wysokiej zawartości części stałych, pigmentowana antykorozyjnie. Temalac_SC-F_20_PL_PDS_Tikkurila.pdf
Temalac SC-F 40 Temalac SC-F 40 - Farba alkidowa o wysokiej zawartości części stałych, pigmentowana antykorozyjnie. Temalac_SC-F_40_PL_PDS_Tikkurila.pdf
Temalac SC-F 80 Temalac SC-F 80 - Połyskowa, jednowarstwowa farba alkidowa o wysokiej zawartości części stałych, pigmentowana antykorozyjnie. Temalac_SC-F_80_PL_PDS_Tikkurila.pdf

Epoksydowe farby nawierzchniowe

  • Karta techniczna produktu
Temacoat RM 40 Temacoat RM 40 - Dwuskładnikowa farba na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej. Temacoat_RM_40_PL_PDS_Tikkurila.pdf
Temacoat SPA 50 Temacoat SPA 50 - Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa. Temacoat_SPA_50_PL_PDS_Tikkurila.pdf

Farby epoksydowe typu 'mastyk'

  • Karta techniczna produktu
Temabond ST 200 Temabond ST 200 - Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa pigmentowana aluminium o wysokiej zawartości części stałych. Temabond_ST_200_PL_PDS_Tikkurila.pdf
Temabond ST 300 Temabond ST 300 - Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych, do wymagających powierzchni. Temabond_ST_300_PL_PDS_Tikkurila.pdf

Farby poliuretanowe

  • Karta techniczna produktu
Temadur SC-F 20 Temadur SC-F 20 - Dwuskładnikowa, szybkoschnąca, półmatowa farba poliuretanowa, zawierająca pigmenty antykorozyjne, utwardzana izocyjanianem alifatycznym. Temadur_SC-F_20_PL_PDS_Tikkurila.pdf
Temadur SC-F 50 Temadur SC-F 50 - Dwuskładnikowa, szybkoschnąca, półpołyskowa farba poliuretanowa, zawierająca pigmenty antykorozyjne, utwardzana izocyjanianem alifatycznym. Temadur_SC-F_50_PL_PDS_Tikkurila.pdf
Temadur SC-F 80 Temadur SC-F 80 - Dwuskładnikowa, szybkoschnąca, połyskowa farba poliuretanowa, zawierająca pigmenty antykorozyjne, utwardzana izocyjanianem alifatycznym. Temadur_SC-F_80_PL_PDS_Tikkurila.pdf
Temathane PC 50 Temathane PC 50 - Dwuskładnikowa, półpołyskowa farba poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych, utwardzana izocyjanianem alifatycznym. Temathane_PC_50_PL_PDS_Tikkurila.pdf
Temathane PC 80 Temathane PC 80 - Dwuskładnikowa, połyskowa farba poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych, utwardzana izocyjanianem alifatycznym. Temathane_PC_80_PL_PDS_Tikkurila.pdf

Farby epoksyestrowe

  • Karta techniczna produktu
Duasolid 50 Duasolid 50 - Dwuskładnikowa, grubopowłokowa farba epoksyestrowa, zawierająca aktywne pigmenty antykorozyjne. Duasolid_50_PL_PDS_Tikkurila.pdf