Produkty z certyfikatem MED

Wymienione poniżej produkty Tikkurila posiadają certyfikat MED (Marine Equipment Directive) i w związku z tym mogą być stosowane do malowania ścian i sufitów wewnątrz jednostek pływających.


Certyfikat Nr MED-D-1926 stwierdza, że producent Tikkurila Oyj wdrożył zatwierdzony System Jakości zgodnie z Dyrektywą w sprawie Wyposażenia Morskiego (Marine Equipment Directive) 96/98/WE i poprawką 2002/32/WE dot. materiałów  powierzchniowych trudnopalnych i zapewnienia jakości produkcji (moduł D). 

Wyroby Tikkurila spełniają wymogi jako materiały trudnopalne, ponieważ nie wytwarzają w wysokich temperaturach nadmiernej ilości dymu oraz substancji toksycznych i są zgodne z przepisami Dyrektywy w sprawie Wyposażenia Morskiego (96/98/WE, poprawka 2012/32/WE) dotyczącymi materiałów powierzchniowych trudnopalnych.

Diccoplast 30 Diccoplast 30 - Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna farba nawierzchniowa.
Fontecoat EP 50 Fontecoat EP 50 - Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna, epoksydowa farba nawierzchniowa lub gruntoemalia.
Fontecryl SC 50 Fontecryl SC 50 - Wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa, szybkoschnąca, modyfikowana farba akrylowa z aktywnymi pigmentami antykorozyjnymi.
Merit 30 Merit 30 - Dwuskładnikowy lakier chemoutwardzalny.
Merit Jahti 20 Merit Jahti 20 - Jednoskładnikowy lakier alkidowo-uretanowy.
Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL-S Primer - Dwuskładnikowy, grubowarstwowy grunt epoksydowy utwardzany poliamidem, zawierający fosforan cynku.
Temadur 10 Temadur 10 - Dwuskładnikowa, matowa farba poliuretanowa, pigmentowana antykorozyjnie, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
Temadur 20 Temadur 20 - Dwuskładnikowa, półmatowa farba poliuretanowa, pigmentowana antykorozyjnie, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
Temadur 50 Temadur 50 - Dwuskładnikowa, półpołyskowa farba poliuretanowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
Temadur Clear Temadur Clear - Dwuskładnikowy, wysokopołyskowy lakier poliuretanowy, utwardzany izocyjanianem alifatycznym.
Temalac SC-F 80 Temalac SC-F 80 - Połyskowa, jednowarstwowa farba alkidowa o wysokiej zawartości części stałych, pigmentowana antykorozyjnie.
Temaprime EUR Temaprime EUR - Szybkoschnący, jednoskładnikowy podkład alkidowy, pigmentowany antykorozyjnie.