Produkty przemysłowe ze znakiem CE

Oznaczenie CE jest znakiem obligatoryjnym dla wszystkich materiałów budowlanych objętych zharmonizowaną normą unijną.  Wyroby, oprócz odpowiedniego oznakowania, muszą również posiadać deklaracje właściwości użytkowych.

Uregulowania dotyczące oznakowania CE dotyczą następującego asortymentu oferowanego przez Tikkurila Oyj: tynki do wnętrz, kleje do płyt gipsowych, dekoracyjne okładziny z włókna szklanego, produkty i systemy do ochrony i renowacji konstrukcji betonowych, wylewki i beton epoksydowy.


Oznaczenie CE produktów Tikkurila będzie widoczne na stronie internetowej, w kartach technicznych oraz w Deklaracjach Właściwości Użytkowych dostępnych w wersji papierowej lub cyfrowej.

Oznaczenie CE pozwala na swobodny przepływ towarów na rynku Unii i jest deklaracją producenta, iż wyrób spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw unijnych dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia użytkownika oraz ochrony środowiska.

Produkty przemysłowe z oznakowaniem CE

Fontedur FL Matt Fontedur FL Matt - Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier poliuretanowy.
Fontefire ST 60 Fontefire ST 60 - Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, farba pęczniejąca. Pod wpływem ciepła powłoka rozszerza się i tworzy warstwę pianki izolacyjnej.
Fontefloor EP 100 Fontefloor EP 100 - Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna farba epoksydowa.
Fontefloor EP Clear Fontefloor EP Clear - Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier epoksydowy.
Fontefloor EP Primer Fontefloor EP Primer - Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny grunt epoksydowy.
Temabond ST 300 Temabond ST 300 - Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych, do wymagających powierzchni.
Temacoat GPL Temacoat GPL - Dwuskładnikowa farba epoksydowa utwardzana adduktem aminowym.
Temacoat RM 40 Temacoat RM 40 - Dwuskładnikowa farba na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej.
Temadur 90 Temadur 90 - Dwuskładnikowa, wysokopołyskowa poliuretanowa farba nawierzchniowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
Temafloor 150 Temafloor 150 - Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka epoksydowa.
Temafloor 200 Primer Temafloor 200 Primer - Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy
Temafloor 210 Clear Temafloor 210 Clear - Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.
Temafloor 220W Primer Temafloor 220W Primer - Dwuskładnikowy bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.
Temafloor 25 Clear Temafloor 25 Clear - Jednoskładnikowy, utwardzany wilgocią poliuretanowy podkład i warstwa nawierzchniowa.
Temafloor 3000 Temafloor 3000 - Bezrozpuszczalnikowa powłoka na bazie żywicy epoksydowej. Powłoka uzyskana jest poprzez dodanie piasku do dwuskładnikowej żywicy epoksydowej Temafloor P300.
Temafloor 400 Temafloor 400 - Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.
Temafloor 4000 Temafloor 4000 - Bezrozpuszczalnikowa wylewka wyrównująca, uzyskana poprzez dodanie piasku do lakieru epoksydowego TEMAFLOOR 400.
Temafloor 4000 ESD Temafloor 4000 ESD - Bezrozpuszczalnikowa powłoka antypoślizgowa uzyskana poprzez dodanie piasku przewodzącego do lakieru epoksydowego TEMAFLOOR 401.
Temafloor 401 Temafloor 401 - Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.
Temafloor AC102 Primer Temafloor AC102 Primer - Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy niskolepki podkład akrylowy.
Temafloor AC501 Temafloor AC501 - Dwuskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe, niskolepkie spoiwo akrylowe.
Temafloor AC502 Temafloor AC502 - Dwuskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe, elastyczne spoiwo akrylowe.
Temafloor AC509 Temafloor AC509 - Dwuskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe, niskolepkie spoiwo akrylowe.
Temafloor AC601 Clear Temafloor AC601 Clear - Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa akrylowa warstwa nawierzchniowa.
Temafloor AC602 Clear Temafloor AC602 Clear - Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa akrylowa warstwa nawierzchniowa.
Temafloor AC609 Clear Temafloor AC609 Clear - Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa akrylowa warstwa nawierzchniowa.
Temafloor AC610 Clear Temafloor AC610 Clear - Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa akrylowa warstwa nawierzchniowa.
Temafloor P300 Temafloor P300 - Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka epoksydowa.
Temafloor Primer - Dwuskładnikowy, pigmentowany, gotowy do użycia lakier epoksydowy.
Temafloor PU Temafloor PU - Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka na bazie żywicy poliuretanowej.
Temafloor PU Flex Temafloor PU Flex - Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka na bazie żywicy poliuretanowej.
Temafloor PU-UV Temafloor PU-UV - Elastyczna, dwuskładnikowa powłoka poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych i odporności na warunki atmosferyczne.
Temaline EPL 100 Temaline EPL 100 - Dwuskładnikowa, farba epoksydowo-fenolowa o wysokiej odporności chemicznej.
Temaline TL Temaline TL - Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa farba epoksydowa.