Temabond ST 300 - mieszalnikowa farba na wymalowania renowacyjne na słabiej przygotowane podłoża

Temabond ST 300 - mieszalnikowa farba na wymalowania renowacyjne na słabiej przygotowane podłoża

  59491
  Temabond ST 300

  Temabond ST 300

  Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych, do wymagających powierzchni.

  Temabond ST 300 - farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych, do barwienia w mieszalniku

  Mieszalnikowa farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych., do wymagających powierzchni.

  Temabond ST 300 ma bardzo dobrą przyczepność do powierzchni stalowych obrobionych strumieniowo lub przygotowanych ręcznie. Jako produkt o wysokiej zawartości części stałych emisja rozpuszczalników jest niższa niż przy tradycyjnych wyrobach epoksydowych (niska zawartość rozpuszczalników).

  Farba może być stosowana w zanurzeniu w wodzie.

  Temabond ST 300 jest odporny na zanurzenie w wodzie i dlatego może być stosowany np. na konstrukcjach stalowych w zanurzeniu w wodzie i glebie. Może być również stosowany do malowania elektrowni wodnych. Dzięki oznakowaniu CE nadaje się do powierzchni betonowych.

  Temabond ST 300 - farba do zabezpieczania konstrukcji w zanurzeniu
  Temabond ST 300 to idealne rozwiązanie dla wymalowań renowacyjnych, ponieważ farba bardzo dobrze przywiera do stalowego podłoża zarówno czyszczonego strumieniowo-ścierniowo, jak i przygotowanego ręcznie.

  Dobra odporność na obciążenia chemiczne i ścieranie

  Mieszalnikowy Temabond ST 300 tworzy bardzo mocną i trwałą powłokę, odporną chemicznie i mechanicznie. Jest stosowany jako podkład na powierzchniach stalowych trudnych do oczyszczenia w procesie produkcji, jak np. mosty, cysterny oraz różne rodzaje konstrukcji i urządzeń w przemyśle chemicznym i drzewnym.

  Jaka działa Temabond ST 300:

  .Temabond ST 300 to farba typu 'mastyk', która przenika przez warstwę rdzy i przylega do stalowej powierzchni zapobiegając dalszemu procesowi korozji.

  Karta techniczna produktu

  Opis Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych, do wymagających powierzchni.
  Właściwości i zastosowanie • Bardzo dobra przyczepność do powierzchni stalowych obrobionych strumieniowo lub przygotowanych ręcznie. • Emisja rozpuszczalników niższa niż przy tradycyjnych wyrobach epoksydowych (niska zawartość rozpuszczalników). • Odporny na zanurzenie w wodzie i dlatego może być stosowany np. na konstrukcjach stalowych w zanurzeniu w wodzie i glebie. Może być również stosowany do malowania elektrowni wodnych. • Dzięki oznakowaniu CE nadaje się do powierzchni betonowych. • Tworzy bardzo mocną i trwałą powłokę, odporną chemicznie i mechanicznie. • Stosowana jako podkład na powierzchniach stalowych trudnych do oczyszczenia w procesie produkcji, jak np. mosty, cysterny oraz różne rodzaje konstrukcji i urządzeń w przemyśle chemicznym i drzewnym. • Posiada własności grubopowłokowe, również przy nakładaniu pędzlem. • Może być nakładana na stare powłoki alkidowe. • Może być stosowana jako system jednopowłokowy. • Temabond WG 300 – zimowa wersja Temabond ST 300, może się utwardzać w niskich temperaturach. • Zalecana do wykonywania napraw malarskich w miejscach uszkodzonych podczas transportu lub instalacji.
  Zawartość części stałych 80±2% (ISO 3233)

  Karta techniczna produktu
  Karta techniczna produktu

  Systemy antykorozyjne

  Kod systemu System DFT całkowite (µm) Kat. korozyjności Norma Przygotowanie powierzchni

  TE56

  Temabond ST 300 100 C2
  -
  - St2
  Powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku o umiarkowanej wilgotności i zasoleniu.

  TE56

  Temabond ST 300 200 C4
  -
  - St2
  Konstrukcje stalowe i sprzęt narażone na działanie gazów i pyłów chemicznych. Np. wsporniki rurociągów i platformy obsługowe (pomosty).

  TE56

  Temabond ST 300 200 C5-M
  -
  - St2
  Konstrukcje stalowe i sprzęt narażone na działanie gazów i pyłów chemicznych. Np. wsporniki rurociągów i platformy obsługowe (pomosty).

  TE56

  Temabond ST 300 380 Im1, Im2, Im3
  M
  - St2
  Powierzchnie stalowe eksploatowane w wodnym zanurzeniu, np. statki.

  TE56

  Temabond ST 300 200 C5-I
  -
  - St2
  Konstrukcje stalowe i sprzęt narażone na działanie gazów i pyłów chemicznych. Np. wsporniki rurociągów i platformy obsługowe (pomosty).

  TE56

  Temabond ST 300 300 Im1, Im2, Im3
  -
  - St2
  Powierzchnie stalowe eksploatowane w wodnym zanurzeniu, np. statki.