21616
  Temafloor 4000 ESD

  Temafloor 4000 ESD

  Bezrozpuszczalnikowa, szlifowana wylewka przygotowana poprzez dodanie mieszanki przewodzącego piasku do mieszanki lakieru epoksydowego Temafloor 401.

  Powłoka przewodząca prąd elektryczny

  Temafloor 4000 ESD przy zastosowaniu z gruntem Temafloor 310 ESD tworzy powłokę przewodzącą prąd elektryczny. Spełnia wymagania dla powłok posadzkowych przewodzących prąd elektryczny zgodnie z normą IEC-EN 61340-5-1 dot. powłok posadzkowych przewodzących elektryczność.

  Zapobieganie wyładowaniom elektrycznym

  Powłoka zapobiega szkodom spowodowanym przez wyładowania elektrostatyczne i jest zalecana np. w przemyśle elektronicznym, w obiektach magazynowania i produkcji materiałów wybuchowych, w miejscach gdzie istnieje podwyższone ryzyko zapłonu, na posadzki w pomieszczeniach ze sprzętem informatycznym, itp.

  Odporność na intensywne użytkowanie

  Temafloor 4000 ESD zaleca się stosować na posadzki betonowe narażone na duże obciążenia mechaniczne i chemiczne.

  This product is mostly used for:

  Karta techniczna produktu

  Opis Bezrozpuszczalnikowa powłoka antypoślizgowa uzyskana poprzez dodanie piasku przewodzącego do lakieru epoksydowego TEMAFLOOR 401.
  Właściwości i zastosowanie • Tworzy powłokę przewodzącą prąd elektryczny przy zastosowaniu z podkładem Temafloor 310 ESD. • Spełnia wymogi normy EN 61340-5-1 dla przewodnictwa elektrycznego (patrz strona 2) • Doskonała odporność na uderzenia i obciążenia chemiczne. Odporna na zużycie (ścieranie). Informacja o odporności chemicznej podawana jest dla poszczególnych przypadków. • Wytrzymuje + 110°C w warunkach suchych i + 60°C w zanurzeniu. • Zalecana jest do miejsc, gdzie wyładowania są niepożądane np. elektronika użytkowa, produkcja i składowanie materiałów wybuchowych, miejsca wysokiego ryzyka zapłonu.
  Zawartość części stałych ok. 100%.

  Karta techniczna produktu
  Karta techniczna produktu