Temaline EPL 100 - odporna na obciążenia chemiczne powłoka epoksydowo-fenolowa

Temaline EPL 100 - odporna na obciążenia chemiczne powłoka epoksydowo-fenolowa

  21616
  Temaline EPL 100

  Temaline EPL 100

  Dwuskładnikowa, farba epoksydowo-fenolowa o wysokiej odporności chemicznej.

  Temaline EPL 100 - dwuskładnikowa farba epoksydowo-fenolowa zalecana przede wszystkim jako wewnętrzne zabezpieczenie zbiorników.

  Odporna na wysokie temperatury

  Temaline EPL 100 może być stosowany w zanurzeniu w gorącej wodzie w temperaturze do +90°C oraz wytrzymuje nagrzewanie do +150°C w warunkach suchych.

  Bardzo dobra odporność chemiczna

  Ze względu na rodzaj spoiwa, farba ma szczególnie dobrą odporność na wiele chemikaliów, w tym lekkich destylatów ropy naftowej, takich jak benzyna, olej napędowy i nafta.

  Temaline EPL 100 to farba odporna na zanurzenie w słabych roztworach nieutleniających kwasów, zasad i soli, olejów i paliw.
  Dzięki zawartości żywicy fenolowej Temaline EPL 100 dobrze toleruje wysokie temperatury w warunkach suchych.

  Nadaje się do powierzchni betonowych

  Jako produkt z oznakowaniem CE Temaline EPL 100 nadaje się także do powierzchni betonowych.

  Temaline EPL 100 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:

  Karta techniczna produktu

  Opis Dwuskładnikowa, farba epoksydowo-fenolowa o wysokiej odporności chemicznej.
  Właściwości i zastosowanie • Odporna na wysokie temperatury. W warunkach suchych wytrzymuje nagrzewanie do +150°C, jednak mogą wystąpić przebarwienia. Przystosowana do zanurzania w gorącej wodzie w zakresie temp. +65°C do +90°C. • Ze względu na rodzaj spoiwa, farba ma szczególnie dobrą odporność na wiele chemikaliów, w tym lekkich destylatów ropy naftowej, takich jak benzyna, olej napędowy i nafta. Odporność na paliwa i chemikalia wymieniona jest w osobnej tabeli odporności chemicznej. • Odporna na zanurzenie w rozcieńczonych roztworach kwasów nieutleniających, zasad i soli. • Jako produkt z oznakowaniem CE Temaline EPL 100 nadaje się także do powierzchni betonowych.
  Zawartość części stałych 72±2% (ISO 3233)

  Karta techniczna produktu
  Karta techniczna produktu

  Systemy antykorozyjne

  Kod systemu System DFT całkowite (µm) Kat. korozyjności Norma Przygotowanie powierzchni

  TE34

  Temaline EPL 100 250 Im1, Im2
  -
  - Sa2½
  Wnętrza zbiorników, basenów i rurociągów narażonych na środowisko wodne, roztwory chemikaliów, naftę, paliwo i ropę naftową, zarówno w zanurzeniu jak i w warunkach zachlapania.

  TE34

  Temaline EPL 100 300 Im1, Im2
  -
  - Sa2½
  Wnętrza zbiorników, basenów i rurociągów narażonych na środowisko wodne, roztwory chemikaliów, naftę, paliwo i ropę naftową, zarówno w zanurzeniu jak i w warunkach zachlapania.