Tikkurila oferuje systemy ochronne do zabezpieczania budynków gospodarczych

Powłoki trwałe, bezpieczne i łatwe do utrzymania w czystości

Powierzchnie betonowe w budynkach inwentarsko-gospodarczych

Tikkurila oferuje trwałe i łatwe do utrzymania w czystości powłokowe systemy wodorozcieńczalne i bezrozpuszczalnikowe do zabezpieczania powierzchni betonowych w oborach, stodołach i innych budynkach gospodarczych.  Wszystkie produkty wymienione poniżej posiadają oznakowanie CE.

Betonowe ściany i sufity

Powłokowe systemy wodorozcieńczalne:
Gruntowanie: Fontefloor EP 100, farba epoksydowa
Farba nawierzchniowa: Fontefloor EP 100, farba epoksydowa
Ubytki i pęknięcia należy wypełnić mieszaniną nierozcieńczonego gruntu Fontefloor EP Primer oraz suchego, czystego piasku. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z kartą techniczną Fontefloor EP 100 .


Produkty Tikkurila w budynkach gospodarczych

Posadzki betonowe w budynkach gospodarczych

Bezrozpuszczalnikowe systemy epoksydowe:
Gruntowanie: Temafloor 200 Primer, lakier epoksydowy (Thinner 1029)
Powłoka: Temafloor 3000, wylewka epoksydowa lub 
Temafloor P 300, powłoka epoksydowa z piaskiem lub Temafloor 4000, beton epoksydowy.

Produkty Tikkurila w budynkach gospodarczych

Bezrozpuszczalnikowe systemy akrylowe::
Gruntowanie: Temafloor AC 102 Primer, podkład akrylowy.
Powłoka: Temafloor AC 501, powłoka akrylowa.
Lakier nawierzchniowy: Temafloor AC 601 Clear, lakier akrylowy.

Posadzki betonowe Tikkurila w budynkach gospodarczych
Na powierzchnie zanurzone w wodzie lub w nawozie zwierzęcym rekomendujemy farby epoksydowe

Temaline TL, Temacoat RM 40 oraz Temacoat GPL.


Systemy ochronne

Kod systemu Grunt 1. warstwa 2. warstwa Lakier