Systemy malarskie Tikkurila dla przemysłu energetycznego

Odporność na obciążenia chemiczne i wpływ czynników atmosferycznych

Infrastruktura energetyczna i telekomunikacyjna

Rozwiązania ochronne Tikkurila dla branży telekomunikacyjnej

Posiadamy w swojej ofercie systemy malarskie i powłoki ochronne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, eksploatowanych  w różnych warunkach środowiskowych - od umiarkowanych po bardzo trudne.  Nasze systemy  gwarantują odporność zabezpieczanych powierzchni na niskie i bardzo wysokie temperatury oraz na różnorodne obciążenia chemiczne.  Zapewniamy również ochronę antykorozyjną konstrukcjom stalowym pracującym w zanurzeniu.

Większość systemów powłokowych Tikkurila spełnia normy ISO 12944.   Poniżej prezentujemy systemy stosowane w różnych kategoriach środowiska: C2, C3, C4, C5-I oraz C5-M.


Systemy antykorozyjne Tikkurila dla obiektów w przemyśle energetycznym

Systemy powłokowe dla kategorii korozyjności C3

Kod systemu System DFT całkowite (µm) Kat. korozyjności Norma Przygotowanie powierzchni

TE10

Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 200 C3
H
A3.09 Sa2½
Powierzchnie stalowe i sprzęt narażone na działanie gazów i aktywnych chemicznie pyłów. Np. wsporniki rurociągów, pomosty, konstrukcje budowlane.

TP10

Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 160 C3
M
A3.08 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

TP20

Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 160 C3
M
A3.08 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

TP131

Temacoat Primer Temathane PC 50 160 C3
M
A3.08 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

Systemy powłokowe dla kategorii korozyjności C4

Kod systemu System DFT całkowite (µm) Kat. korozyjności Norma Przygotowanie powierzchni

TP20

Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C4
M
- Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

TE28

Temacoat SPA 50 240 C4
M
A4.08 Sa2½
Powierzchnie stalowe eksploatowane w wilgotnym środowisku.

TP131

Temacoat Primer Temathane PC 50 240 C4
M
A4.08 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

TP26

Temabond ST 200 Temadur 50 280 C5-I
-
- St2
Powierzchnie stalowe narażone na gazy, pyły chemiczne i inne obciążenia, gdzie wymagane są dobra trwałość połysku, wytrzymałość powłoki oraz łatwość utrzymania czystości.