Systemy antykorozyjne Tikkurila na konstrukcje stalowe

Powłoki przemysłowe o wysokiej zawartości części stałych, stosowane w różnych środowiskach korozyjnych 

Konstrukcje stalowe eksploatowane na zenwątrz

Tikkurila posiada w swojej ofercie szeroki wybór systemów malarskich, które spełniają wymogi normy  PN-EN ISO 12944 dot. ochrony przed korozją konstrukcji stalowych.  Część 5 tej normy przedstawia wytyczne związane z doborem ochronnych systemów malarskich przeznaczonych do różnych środowisk korozyjnych: C2, C3, C4, C5-I oraz C5-M.  Norma określa również trwałość systemu malarskiego, czyli żywotność systemu do pierwszej kompleksowej pracy renowacyjnej.  Ustalono następujące okresy trwałości:

Krótki (L) - 2 - 5 lat
Średni (M) - 5 -15 lat
Długi (H) - powyżej 15 lat

Niektóre systemy malarskie Tikkurila spełniają również wymagania norweskiego standardu NORSOK, który jest jednym z najbardziej restrykcyjnych norm dla systemów antykorozyjnych.  Testy NORSOK przeprowadzane są zgodnie z normą ISO 20340.

Systemy powłokowe Tikkurila do zabezpieczania nowych konstrukcji stalowych oraz do prac renowacyjnych są odpowiednio dostosowane do warunków korozyjności atmosfery, od umiarkowanego do silnego stopnia obciążenia.


Systemy malarskie na nowe konstrukcje stalowe

Jeżeli poszukujesz rozwiązań antykorozyjnych dla powierzchni ocynkowanych i aluminium, skorzystaj z wyszukiwarki systemów >>.

Systemy powłokowe dla kategorii korozyjności C3

Kategoria korozyjności C3 Średnia korozyjność atmosfery.
Na zewnątrz: Atmosfery miejskie i przemysłowe, średnie zanieczyszczenie SO2.  Obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu.
Wewnątrz: Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np. zakłady spożywcze, pralnie, browary.

Kod systemu System DFT całkowite (µm) Kat. korozyjności Norma Przygotowanie powierzchni

TP20

Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 120 C2
M
A2.06 Sa2½
Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w czystym wiejskim środowisku, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

TP20

Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 160 C2
H
A2.07 Sa2½

TP54

Temacoat GPL-S Primer Temathane 50 200 C3
H
A3.09 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

TP131

Temacoat Primer Temathane PC 50 160 C2
H
A2.07 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

TP131

Temacoat Primer Temathane PC 50 160 C3
M
A3.08 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

Systemy powłokowe dla kategorii korozyjności C4

Kategoria korozyjności C4 Duża korozyjność atmosfery.

Na zewnątrz: Obszary przemysłowe i obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu.
Wewnątrz: Zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie remontowe.

Kod systemu System DFT całkowite (µm) Kat. korozyjności Norma Przygotowanie powierzchni

TP20

Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C4
M
- Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

TP131

Temacoat Primer Temathane PC 50 200 C4
H
- Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

TF27

Fontecoat EP 50 240 C4
M
A4.08 Sa2½
Konstrukcje stalowe, maszyny i sprzęt w przemyśle celulozowopapierniczym narażone na obfite zachlapanie, pyły chemiczne i ścieranie.

Systemy powłokowe dla kategorii korozyjności C5-I

Kategoria korozyjności C5-I Bardzo duża - przemysłowa korozyjność atmosfery.

Na zewnątrz: Obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.
Wewnątrz: Budowle i obszary z nieomal ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.

Kod systemu System DFT całkowite (µm) Kat. korozyjności Norma Przygotowanie powierzchni

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w ciężkim środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 320 C5-I
H
A5I.5 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

TP123

Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie występują wysoka wilgotność i zanieczyszczenie.

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

Systemy powłokowe dla kategorii korozyjności C5-M

Kategoria korozyjności C5-M Bardzo duża - morska kategoria korozyjności atmosfery.

Na zewnątrz: Obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu w głąb morza o dużym zasoleniu.
Wewnątrz: Budowle i obszary z nieomal ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem..

Kod systemu System DFT całkowite (µm) Kat. korozyjności Norma Przygotowanie powierzchni

TE10

Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 320 C5-I
H
A5I.2 Sa2½
Powierzchnie stalowe, maszyny i sprzęt w zakładach przemysłowych narażone na zachlapanie i działanie silnych, aktywnych chemicznie pyłów.

TE80

Temacoat Primer 320 C5-I
H
A5I.2 Sa2½

TP16

Temabond ST 200 Temadur 90 280 C5-I
-
- St2
Powierzchnie stalowe narażone na gazy, pyły chemiczne i inne obciążenia, gdzie wymagane są dobra trwałość połysku, wytrzymałość powłoki oraz łatwość utrzymania czystości.

TP22

Temazinc 99 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w ciężkim środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

TP26

Temabond ST 200 Temadur 50 280 C5-I
-
- St2
Powierzchnie stalowe narażone na gazy, pyły chemiczne i inne obciążenia, gdzie wymagane są dobra trwałość połysku, wytrzymałość powłoki oraz łatwość utrzymania czystości.

TP69

Temabond ST 200 Temathane PC 80 280 C5-I
-
- St2
Powierzchnie stalowe narażone na gazy i pyły chemiczne oraz inne obciążenia, gdzie wymagana jest wysoka estetyka, wytrzymałość oraz łatwość utrzymania czystości powłoki.

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w ciężkim środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

TP123

Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie występują wysoka wilgotność i zanieczyszczenie.

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

Systemy malarskie dla konstrukcji pracujących w wodzie lub w gruncie 

Im1 Woda słodka.
Im2 Woda morska lub lekko zasolona..
Im3 Grunt.

Kod systemu System DFT całkowite (µm) Kat. korozyjności Norma Przygotowanie powierzchni

TE81

Temaline TL 500 Im1, Im2
-
- Sa2½

Systemy epoksydowe do wymalowań renowacyjnych

Kod systemu System DFT całkowite (µm) Kat. korozyjności Norma Przygotowanie powierzchni

TE56

Temabond ST 300 200 C5-M
-
- St2
Konstrukcje stalowe i sprzęt narażone na działanie gazów i pyłów chemicznych. Np. wsporniki rurociągów i platformy obsługowe (pomosty).

TP16

Temabond ST 200 Temadur 90 280 C5-M
-
- St2
Powierzchnie stalowe narażone na gazy, pyły chemiczne i inne obciążenia, gdzie wymagane są dobra trwałość połysku, wytrzymałość powłoki oraz łatwość utrzymania czystości.

TP26

Temabond ST 200 Temadur 50 280 C5-I
-
- St2
Powierzchnie stalowe narażone na gazy, pyły chemiczne i inne obciążenia, gdzie wymagane są dobra trwałość połysku, wytrzymałość powłoki oraz łatwość utrzymania czystości.

TP69

Temabond ST 200 Temathane PC 80 280 C5-I
-
- St2
Powierzchnie stalowe narażone na gazy i pyły chemiczne oraz inne obciążenia, gdzie wymagana jest wysoka estetyka, wytrzymałość oraz łatwość utrzymania czystości powłoki.