Konstrukcje mostowe - konserwacja i naprawa

Farby epoksydowe o wysokiej zawartości części stałych na wymagające podłoża 

Najlepszą ochronę  konstrukcji mostowych wymagających renowacji zapewnią farby epoksydowe przeznaczone na słabiej przygotowane podłoża.  Przenikają one warstwę rdzy i przylegają do stalowej powierzchni zapobiegając dalszemu procesowi korozji.  Epoksydy na wymagające podłoża to najlepszy wybór w sytuacji, gdy nie ma możliwości całkowitego usunięcia rdzy z powierzchni poprzez  czyszczenie strumieniowo-ścierne.

Temabond to linia farb epoksydowych Tikkurila na wymagające powierzchnie.  Pigmentowane aluminium farby o wysokiej zawartości części stałych działają jak tarcza ochronna, zabezpieczając powierzchnię stalową przed wodą i tlenem, zapobiegając w ten sposób zjawisku korozji.

Farby epoksydowe na wymagające powierzchnie

Temabond ST 200

Temabond ST 300

Łatwe do stosowania systemy epoksydowe do wymalowań renowacyjnych

Kod systemu System DFT całkowite (µm) Kat. korozyjności Norma Przygotowanie powierzchni

TE56

Temabond ST 300 100 C2
-
- St2
Powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku o umiarkowanej wilgotności i zasoleniu.

TE56

Temabond ST 300 200 C4
-
- St2
Konstrukcje stalowe i sprzęt narażone na działanie gazów i pyłów chemicznych. Np. wsporniki rurociągów i platformy obsługowe (pomosty).

TE56

Temabond ST 300 200 C5-I
-
- St2
Konstrukcje stalowe i sprzęt narażone na działanie gazów i pyłów chemicznych. Np. wsporniki rurociągów i platformy obsługowe (pomosty).

TE56

Temabond ST 300 200 C5-M
-
- St2
Konstrukcje stalowe i sprzęt narażone na działanie gazów i pyłów chemicznych. Np. wsporniki rurociągów i platformy obsługowe (pomosty).

TE56

Temabond ST 300 300 Im1, Im2, Im3
-
- St2
Powierzchnie stalowe eksploatowane w wodnym zanurzeniu, np. statki.

TE56

Temabond ST 300 380 Im1, Im2, Im3
M
- St2
Powierzchnie stalowe eksploatowane w wodnym zanurzeniu, np. statki.

Trwałe, epoksydowo-poliuretanowe systemy do wymalowań renowacyjnych

Kod systemu System DFT całkowite (µm) Kat. korozyjności Norma Przygotowanie powierzchni

TP26

Temabond ST 200 Temadur 50 280 C5-M
-
- St2
Powierzchnie stalowe narażone na gazy, pyły chemiczne i inne obciążenia, gdzie wymagane są dobra trwałość połysku, wytrzymałość powłoki oraz łatwość utrzymania czystości.

TP26

Temabond ST 200 Temadur 50 280 C5-I
-
- St2
Powierzchnie stalowe narażone na gazy, pyły chemiczne i inne obciążenia, gdzie wymagane są dobra trwałość połysku, wytrzymałość powłoki oraz łatwość utrzymania czystości.

TP56

Temabond ST 200 Temathane 50 200 C4
-
- St2
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka powłoki.

TP69

Temabond ST 200 Temathane PC 80 280 C5-I
-
- St2
Powierzchnie stalowe narażone na gazy i pyły chemiczne oraz inne obciążenia, gdzie wymagana jest wysoka estetyka, wytrzymałość oraz łatwość utrzymania czystości powłoki.

TP69

Temabond ST 200 Temathane PC 80 280 C5-M
-
- St2
Powierzchnie stalowe narażone na gazy i pyły chemiczne oraz inne obciążenia, gdzie wymagana jest wysoka estetyka, wytrzymałość oraz łatwość utrzymania czystości powłoki.

TP16

Temabond ST 200 Temadur 90 200 C3
-
- St2
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka powłoki.

TP16

Temabond ST 200 Temadur 90 280 C5-M
-
- St2
Powierzchnie stalowe narażone na gazy, pyły chemiczne i inne obciążenia, gdzie wymagane są dobra trwałość połysku, wytrzymałość powłoki oraz łatwość utrzymania czystości.