Nowe konstrukcje mostowe

Skuteczne systemy malarskie Tikkurila na nowe konstrukcje mostowe

Powłoki przemysłowe zapewniające doskonałą ochronę antykorozyjną

Systemy antykorozyjne Tikkurila na obiekty mostowe.
Większość nowych konstrukcji mostowych zbudowana jest z prefabrykowanych elementów modułowych, które są zabezpieczane antykorozyjnie w wytwórni, w warunkach w pełni kontrolowanych.  Taka metoda budowania konstrukcji umożliwia zastosowanie zaawansowanych technologicznie systemów malarskich, których aplikacja na miejscu wznoszenia obiektu byłaby trudna i zbyt kosztowna.

Zwykle na miejscu budowy wymagana jest już tylko naprawa uszkodzeń powstałych podczas transportu i montażu instalacji.  W zależności od zestawu malarskiego warstwa wykańczająca również może być nakładana już na miejscu wznoszenia konstrukcji.

Tikkurila oferuje skuteczne systemy malarskie na nowe konstrukcje mostowe.  Najtrwalszą ochronę antykorozyjną zapewniają systemy z podkładem zawierającym cynk z linii Temazinc.  Poniżej prezentujemy przykładowe systemy.


Najbardziej trwałe systemy powłokowe dla kategorii korozyjności C5

Kategoria korozyjności C5-I Bardzo duża - przemysłowa kategoria korozyjności atmosfery.
Na zewnątrz: Obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.
Wewnątrz: Budowle i obszary z ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.

Najbardziej trwałe systemy powłokowe dla kategorii korozyjności C5

Kod systemu System DFT całkowite (µm) Kat. korozyjności Norma Przygotowanie powierzchni

TP22

Temazinc 99 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

TP22

Temazinc 99 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w ciężkim środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wytrzymałość powłoki.

TP62

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temathane 50 200 C3
H
A4.14 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie występują wysoka wilgotność i zanieczyszczenie.

TP123

Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 240 C4
H
A4.15 Sa2½
Zewnętrzne powierzchnie stalowe eksploatowane w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym, gdzie występują wysoka wilgotność i zanieczyszczenie.

Trwałe systemy powłokowe dla kategorii korozyjności C3 i C4

Kategoria korozyjności C3 Średnia kategoria korozyjności atmosfery.
Na zewnątrz: Atmosfery miejskie i przemysłowe, średnie zanieczyszczenie tlenkiem siarki (IV).  Obszary przybrzeżne o małym zasoleniu.
Wewnątrz: Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i niewielkim zanieczyszczeniu powietrza, np. zakłady spożywcze, pralnie, browary, mleczarnie..
 
Kategoria korozyjności C4 Duża kategoria korozyjności atmosfery.
Na zewnątrz: Obszary przemysłowe i obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu.
Wewnątrz: Zakłady chemiczne , pływalnie, stocznie remontowe.

Trwałe systemy powłokowe dla kategorii korozyjności C3 i C4

Kod systemu System DFT całkowite (µm) Kat. korozyjności Norma Przygotowanie powierzchni

TE50

Temacoat RM 40 240 C4
M
A4.08 Sa2½
Powierzchnie stalowe eksploatowane w wilgotnym środowisku.

Systemy epoksydowe na powierzchnie wewnątrz pomieszczeń

Powierzchnie wewnątrz pomieszczeń nie są narażone na wpływ warunków atmosferycznych.

Kod systemu System DFT całkowite (µm) Kat. korozyjności Norma Przygotowanie powierzchni

TE50

Temacoat RM 40 240 C4
M
A4.08 Sa2½
Powierzchnie stalowe eksploatowane w wilgotnym środowisku.

TE50

Temacoat RM 40 280 C4
H
A4.09 Sa2½
Powierzchnie stalowe eksploatowane w wilgotnym środowisku. Np. zbiorniki balastowe, wewnętrzne części pontonów.

TE73

Temazinc 77 Temacoat RM 40 200 C4
L
A4.14 Sa2½

TE73

Temazinc 77 Temacoat RM 40 200 C4
M
A4.14 Sa2½

TE73

Temazinc 77 Temacoat RM 40 240 C4
H
A4.15 Sa2½