Temafloor 6 - certyfikowany system mostowo-drogowy

Temafloor 6 - certyfikowany system mostowo-drogowy

Materiały Temafloor 6 przeznaczone są do wykonywania izolacjo-nawierzchni na powierzchniach chodników dla pieszych, ścieżek rowerowych, chodników technicznych, kładek pieszo-jezdnych, parkingach samochodowych, na powierzchniach betonowych i stalowych.

Właściwości systemu Temafloor 6

- powierzchnia szorstka, przeciwpoślizgowa
- wysoka odporność na ścieranie
- wysoka odporność na ściskanie
- odporność na działanie soli odmrażających
- odporność na działanie promieniowania UV
- odporność na działanie mrozu
- wodoszczelna nawierzchnia
- elastyczna powłoka

Zastosowanie

Nawierzchnia może by stosowana jako warstwa izolacyjna i nawierzchniowa na elementach konstrukcji obciążonych dynamicznie intensywnym ruchem pieszym oraz ruchem kołowym, a w szczególności na:
  • kładkach dla pieszych
  • kładkach pieszo-jezdnych
  • chodnikach mostowych
  • parkingach samochodowych

 

Instrukcja aplikacji >>                                                                                 Aprobata Techniczna IBDiM >>

Więcej informacji na temat systemu Temafloor 6 znajduje się w broszurze poniżej:

Temafloor 6

Izolacjo-nawierzchnia Temafloor 6 to system powłokowy na posadzki betonowe charakteryzujący się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne, promieniowanie UV oraz działanie mrozu i soli odmrażających. Tworzy szorstką, antypoślizgową powierzchnię.

Temafloor 6