Posadzki epoksydowe Tikkurila w obiektach magazynowych

Powłoki odporne na bardzo silne obciążenia

Posadzki betonowe w pomieszczeniach magazynowych

Powłoki epoksydowe Temafloor w pomieszczeniach magazynowych

Posadzki betonowe w obiektach magazynowych muszą być wolne od pyłu i kurzu oraz odporne na różnego typu obciążenia - na ruch komunikacyjny, oleje, smary itp.  Tikkurila oferuje systemy ochronne, które zwiększają trwałość powierzchni betonowej i podwyższają standardy bezpieczeństwa pracy.

Na posadzki narażone na niskie  obciążenia mechaniczne rekomendujemy produkty, które dodatkowo wiążą pył:

•Olej uretanowy  Ensi

•Lakiery impregnujące: Temafloor 25 Clear, Fontedur FL Matt lub Temafloor 400.

 Temafloor 400 - do wiązania pyłu
 Temafloor PU - elastyczna powłoka na silne obciążenia

Do zabezpieczania posadzek betonowych narażonych na umiarkowane obciążenia mechaniczne, rekomendujemy wodorozcieńczalną farbę epoksydową  Fontefloor EP 100 oraz bezrozpuszczalnikową farbę epoksydową Temafloor 150Temafloor P 300 lub Temafloor PU


Posadzki betonowe narażone na silne obciążenia mechaniczne mogą być pokrywane wylewkami epoksydowymi  Temafloor 3000 lub Temafloor 4000. Na powierzchnie betonowe na zewnątrz budynków najlepszym rozwiązaniem jest izolacjo-nawierzchnia Teamfloor 6.
  Temafloor 401-lakier epoksydowy o niskiej lepkości

Systemy wiążące pył (BC1)

Kod systemu Grunt 1. warstwa 2. warstwa Lakier

TC102

Temafloor 25 Clear

TC103

Temafloor 400

TC107

Ensi

Systemy na posadzki narażone na lekkie obciążenia (BC2)

Kod systemu Grunt 1. warstwa 2. warstwa Lakier

TC111

Temafloor 150

TC211

Temafloor 220W Primer Temafloor 150

Systemy na posadzki narażone na umiarkowane obciążenia (BC3)

Systemy na posadzki narażone na silne obciążenia (BC4)

Kod systemu Grunt 1. warstwa 2. warstwa Lakier

TC231

Temafloor 220W Primer

Systemy na posadzki narażone na bardzo silne obciążenia (BC5)

Kod systemu Grunt 1. warstwa 2. warstwa Lakier

TC141

Temafloor 400 Temafloor 4000