Malowanie zbiorników od wewnątrz

Epoksydowe powłoki zbiornikowe, odporne na obciążenia chemiczne 

Zabezpieczanie zbiorników  od wewnątrz

Powłoki zbiornikowe muszą odznaczać się wyjątkowymi właściwościami antykorozyjnymi połączonymi w doskonałą odpornością na agresję chemiczną.

Dwuskładnikowe produkty epoksydowe są szeroko stosowane do zabezpieczania zbiorników od wewnątrz.  My polecamy nowoczesne, bezrozpuszczalnikowe farby epoksydowe ze 100% zawartością części stałych, które charakteryzują się doskonałą odpornością na chemikalia takie jak oleje, ropę, benzynę lotniczą, paliwa napędowe i smary.

Tikkurila-powłoki na zbiorniki-dobra-odporność-na-chemikalia
 Temaline TL-powłoka-do-zabezpieczania-wewnętrznych-powierzchni-zbiorników-na-olej

Wybór powłoki  zbiornikowej powinien być poprzedzony dokładnym sprawdzeniem na jakie obciążenia będzie narażony dany obiekt.  Stężenie i temperatura przechowywanych środków chemicznych to główne czynniki mające wpływ na trwałość zabezpieczającej powłoki.  Np. wnętrza zbiorników na gaz i ropę naftową wymagają zastosowania powłoki odpornej na bardzo silną agresję chemiczną i obciążenia termiczne.

Aby zapewnić odpowiednie dopasowanie powłoki zbiornikowej do rodzaju przechowywanego materiału, prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

Systemy malarskie dla środowiska w zanurzeniu w oleju napędowym

Kod systemu System DFT całkowite (µm) Kat. korozyjności Norma Przygotowanie powierzchni

TE34

Temaline EPL 100 250 Im1, Im2
-
- Sa2½
Wnętrza zbiorników, basenów i rurociągów narażonych na środowisko wodne, roztwory chemikaliów, naftę, paliwo i ropę naftową, zarówno w zanurzeniu jak i w warunkach zachlapania.

TE34

Temaline EPL 100 300 Im1, Im2
-
- Sa2½
Wnętrza zbiorników, basenów i rurociągów narażonych na środowisko wodne, roztwory chemikaliów, naftę, paliwo i ropę naftową, zarówno w zanurzeniu jak i w warunkach zachlapania.

TE81

Temaline TL 500 Im1, Im2
-
- Sa2½

TE81

Temaline TL 500 C5-M
H
- Sa2½

Systemy malarskie dla środowiska w zanurzeniu w rozpuszczalnikach

Kod systemu System DFT całkowite (µm) Kat. korozyjności Norma Przygotowanie powierzchni

TX10

Temasil 90 70 Immersion in Solvents
-
- Sa2½
Powierzchnie stalowe narażone na działanie warunków pogodowych, olejów, rozpuszczalników oraz ścieranie i ciepło. Powłoka ochronna zbliżona do ocynkowanej (galwanizowanej). Wytrzymuje temperaturę + 400°C na sucho. Np. wnętrza zbiorników na paliwo i chemikalia, pokrywy włazów, pokłady samochodowe, wymienniki ciepła, rurociągi.
Temabond ST 300 Temabond ST 300 - Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych, do wymagających powierzchni.
Temaline EPL 100 Temaline EPL 100 - Dwuskładnikowa, farba epoksydowo-fenolowa o wysokiej odporności chemicznej.
Temaline TL Temaline TL - Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa farba epoksydowa.
Temasil 90 Temasil 90 - Dwuskładnikowa farba etylokrzemianowa o wysokiej zawartości cynku.