Kategorie korozyjności atmosfery zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-5

Część 5 normy PN-EN ISO 12944 określa ochronne systemy powłokowe dla różnych kategorii warunków korozyjnych: C2, C3, C4, C5-I oraz C5-M.

Powierzchnie stalowe

Kategoria korozyjności C2 Mała korozyjność atmosfery.
Na zewnątrz: Atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone.  Głównie tereny wiejskie.
Wewnątrz: Budynki nieogrzewane, w których może mieć miejsce kondensacja, np. magazyny, hale sportowe.

Kategoria korozyjności C3 Średnia korozyjność atmosfery.
Na zewnątrz: Atmosfery miejskie i przemysłowe, średnie zanieczyszczenie SO2.  Obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu.
Wewnątrz: Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np. zakłady spożywcze, pralnie, browary.

Kategoria korozyjności C4 Duża korozyjność atmosfery.
Na zewnątrz: Obszary przemysłowe i obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu.
Wewnątrz: Zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie remontowe.

Kategoria korozyjności C5-I Bardzo duża - przemysłowa korozyjność atmosfery.
Na zewnątrz: Obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.
Wewnątrz: Budowle i obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.

Kategoria korozyjności C5-M Bardzo duża - morska korozyjność atmosfery.
Na zewnątrz: Obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu w głąb morza o dużym zasoleniu.
Wewnątrz: Budowle i obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.

Im1 Woda słodka.
Im2 Woda morska lub lekko zasolona.
Im3 Grunt.

Powierzchnie ocynkowane, aluminium i z nierdzewnej stali

Kategorie korozyjności:
C2   Kategoria małej korozyjności atmosfery
C3 Kategoria średniej korozyjności atmosfery
C4 Kategoria dużej korozyjności atmosfery
C5-I Kategoria bardzo dużej - przemysłowej korozyjności atmosfery
C5-M Kategoria bardzo dużej - morskiej korozyjności atmosfery
Im1 Woda słodka
Im2 Woda morska lub lekko zasolona
Im3 Grunt