Trwałość systemu zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-5

 Norma PN-EN ISO 12944 określa trwałość systemu malarskiego, czyli żywotność systemu do pierwszej kompleksowej pracy renowacyjnej.  
Ustalono następujące zakresy trwałości:
Krótki (L) - 2 - 5 lat
Średni (M) - 5 -15 lat
Długi (H) - powyżej 15 lat