Kalkulacja kosztów antykorozyjnego systemu malarskiego

Program oblicza koszty ochronnego systemu malarskiego na podstawie wybranych produktów.  Należy pamiętać o wprowadzeniu ceny za litr produktu, odpowiednich ilości rozcieńczalnika oraz grubości warstwy suchej nakładanych powłok.

Produkty

1. Wybierz produkt i uzupełnij szczegóły
2. Uzupełnij informacje dot. rozcieńczalnika

Lista wybranych produktów

Produkty Cena produktu PLN/l Grubość warstwy suchej (DFT), µm Cena rozcieńczalnika PLN/l Obj. rozcieńczalnika % Grubość warstwy mokrej (WFT), µm

Powierzchnia malowania i metoda aplikacji

m2
%

Wynik

Produkty Grubość warstwy suchej (DFT), µm Zużycie farby Zużycie rozcieńczalnika Koszt całkowity Koszt PLN/m2