Kalkulacja kosztów zabezpieczania powierzchni drewnianych

Program oblicza koszty na podstawie wybranych produktów.  Należy podać ile razy drewniana powierzchnia powinna być poddana obróbce. Należy pamiętać o wprowadzeniu ceny za litr produktu, odpowiednich ilości utwardzacza i rozcieńczalnika oraz wydajności praktycznej mieszaniny.

Informacja dot. produktu

1. Wybierz produkt
2. Wybierz utwardzacz
3. Uzupełnij informacje dot. rozcieńczalnika