Licznik emisji LZO dla wyrobów do metalu

Zakres limitów emisji LZO prosimy sprawdzić w aktualnie obowiązujących dyrektywach.