Licznik emisji LZO dla wyrobów do drewna

Zakres limitów emisji LZO prosimy sprawdzić w aktualnie obowiązujących dyrektywach.